Bynk

Användarvillkor

Mars 2017

1. Allmänt

Bynk AB, 559046-8574, Flaggan 115, 116 74, Stockholm (”Bynk”) tillhandahåller tjänster för lämnande och förmedling av krediter. Bynk är ett konsumentkreditinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm och Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad. En konsument som önskar nyttja Bynks tjänster och registrera sig som användare måste godkänna dessa användarvillkor. En konsument som registrerats som användare av Bynk benämns ”Användare”.

2. Kreditupplysning

För det fall Användaren nyttjar någon av Bynks tjänster samtycker Användaren till att Bynk inhämtar en kreditupplysning hos UC AB och/eller Bisnode Sverige AB. Användaren samtycker även till att Bynk har rätt att verifiera dennes angivna inkomstuppgifter samt erhålla information från Användarens angivna bankkonto genom tjänsten Instantor. Särskilda villkor för tjänsten Instantor framgår av bilagan.

3. Behandling av personuppgifter

Bynk kommer behandla personuppgifter avseende en Användare i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Genom att godkänna användarvillkoren samtycker Användaren till att dennes personuppgifter behandlas i enlighet med nedan.

Bynk kommer att samla in information om Användarens användning av Bynks tjänster (inklusive Bynks webbplats och mobilapplikation) såväl som annan information som Användaren väljer att lämna till Bynk genom användandet av tjänsterna samt per telefon eller e-post.

Bynk samlar in och är ansvarig för behandlingen av de uppgifter om Användaren som denne lämnar till Bynk i samband med registrering som Användare samt vid ansökan om att nyttja någon av Bynks tjänster såsom erhållandet av en kredit. Uppgifterna kan komma att omfatta personnummer, namn, e-postadress, adress, mobiltelenummer, folkbokföringsadress, födelsedatum, anställningsstatus, arbetsgivare samt uppgifter om Användarens privatekonomi, (inkomster, skulder och kostnader m.m.) som inhämtas från tredje part eller som på annat sätt samlas in. Bynk kommer även samla in information om IP-adresser och information om Användarens tekniska utrustning som används för att få tillgång till Bynks tjänster (inklusive Bynks webbplats och mobilapplikation). I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Bynk komma att komplettera personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register.

Ändamålet med Bynks behandling av personuppgifter är:

Att innan någon av Bynks tjänster tillhandahålls Användaren ingås samla in och kontrollera personuppgifter, administrera och därefter vidta åtgärder för att kunna fullgöra den aktuella tjänsten. Att kunna upptäcka och undvika bedrägerier och andra kriminella aktiviteter samt vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom i syfte att inte medverka till penningtvätt eller finansiering av terrorism. Att uppfylla Bynks förpliktelser exempelvis avseende frågor och klagomål från Användaren samt tillhandahålla information avseende de tjänster Bynk tillhandahåller Användaren. Att kunna genomföra marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs och metodutveckling samt riskhantering. Att vidta åtgärder i marknadsföringsändamål (direktmarknadsföring via brev, telefon eller elektronisk kommunikation) för Bynk samt eventuella andra bolag Bynk samarbetar med, om Användaren inte har begärt en direktreklamspärr. Att vidta andra åtgärder som meddelas Användaren som denne samtycker till. Personuppgifter kan komma att behandlas av Bynk, och av andra närstående bolag samt av andra bolag för Bynks räkning, såväl inom som utom EES. Personuppgifter kan även komma att behandlas av inkassoföretag, kreditupplysningsbolag, företag som genomför åtgärder för att upptäcka risker (bedrägeri, penningtvätt m.m.), domstolar och Kronofogden för att fullgöra ingångna avtal och tillvarata Bynks rättigheter.

Bynk kommer att bevara Användarens personuppgifter även för tid efter att Bynk inte längre tillhandahåller några tjänster till Användaren, dock aldrig längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Om Användaren vill ha information om vilka av dennes personuppgifter som behandlas av Bynk har Användaren rätt att en gång per år begära skriftlig uppgift från Bynk. En sådan begäran samt eventuell rättelse av en personuppgift som Bynk behandlar ska skickas till kundservice@bynk.se eller till Personuppgiftsansvarig, Bynk AB, Frejgatan 13, 114 79 Stockholm.

4. Upphovsrätt, varumärken och cookies m.m.

Samtliga immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, patent och varumärken, samt alla andra rättigheter till innehållet på Bynks webbplats och mobilapplikation ägs och innehas av Bynk. Användarens nyttjande av någon av Bynks tjänster innebär inte att några immateriella rättigheter överlåts till Användaren. Logotyper, varumärken och andra kännetecken som framgår på Bynks webbplats eller mobilapplikation eller på annat sätt används av Bynk tillhör Bynk eller tredje part och får inte användas av Användaren utan uttryckligt samtycke.

Bynks tjänster får endast användas av konsumenter för privat bruk.

Genom att använda Bynks tjänster och Bynks webbplats samtycker du till Bynks användning av cookies. En cookie är en liten textfil som den webbplats du besöker sparar på din dator, ett tekniskt stöd som på olika sätt underlättar din användning av olika webbplatser du besöker. På Bynks webbplats förekommer även tredjepartscookies. Dessa används av trafikmätningsleverantörer och andra externa parter som Bynk anlitar för statistiska ändamål och för att förbättra Bynks webbplats. För att kunna använda Bynks webbplats måste du tillåta att temporära cookies används.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Du har även möjlighet att radera cookies som lagrats av din webbläsare.